Varnostno kopiranje podatkov

Varnostno kopiranje podatkov

Ali si predstavljate poslovanje brez svojih podatkov?

FMC Cloud Backup omogoča popolno zaščito podatkov, tako lokalno kot tudi na oddaljenih lokacijah. Ponuja zanesljivo, centralizirano rešitev, ki odpravi vsakršne skrbi povezane z zaščito najpomembnejšega poslovnega imetja – podatkov.

FMC Cloud Backup poenostavlja vse vidike zaščite podatkov, od enostavne izvedbe in samodejnega delovanja do takojšnje zaščite oziroma prenosa podatkov na zunanjo lokacijo in hitrih obnovitev. Visoka varnost, najnovejše tehnologije, neprimerljiva zanesljivost in skladnost z uredbami je samo nekaj razlogov zaradi katerih se številna podjetja odločajo za FMC Cloud Backup.

Nadgradljiva in prilagodljiva rešitev

Pri FMC Cloud Backupu razumemo, da ima vsako podjetje drugačne zahteve in da se te stalno spreminjajo. Z iStor-ovo prilagodljivo arhitekturo in nene­hnimi izboljšavami lahko zadostimo številnim zahtevam, ne glede na to, kako enostavna ali kako kompleksna je. Enostavno in učinkovito lahko obvladu­jete velike količine podatkov, računalnikov in lokacij; od enega do nekaj tisoč računalnikov in strežnikov.

Takojšnja zaščita na oddaljeni lokaciji

Podatki so po obdelavi in šifriranju nemudoma poslani v geografsko ločene varne podatkovne centre ali na vašo zunanjo lokacijo oziroma v center za ponovno vzpostavitev po katastrofi. Pošiljanje informacij na varno lokacijo poteka povsem samodejno, kar zagotavlja varnost in obnovljivost vseh vaših podatkov ne glede na to, kdaj in kje jih potrebujete.

Visoka varnost

Rešitev FMC Cloud Backup je bila zasnovana za kar najvišjo raven varnosti in zanesljivosti. Ponuja izredno zmogljive funkcije za optimizirano varnostno kopi­ranje in obnavljanje podatkov ter pomaga zagotoviti skladnost z zakonodajo. Še pred pošiljanjem podatkov se ti šifrirajo s pomočjo najmočnejših varnostnih metod, ki so na voljo, in takšni ostanejo tako med vsemi prenosi kot tudi samo hrambo. Šifrirni ključ ima le stranka, pri čemer se vsi procesi beležijo, tako da je nadzorna veriga vseh aktivnosti jasno razvidna. Več-nivojska avtentikacija s funkcijo RestoreLock bo tudi najzahtevnejšim strankam z zelo občutljivimi po­datki pomagala izpolniti še tako visoke zahteve glede zagotavljanja varnosti dostopa do podatkov.

Centralno upravljanje

Odpravite potrebo po dodatni strojni opremi in lo­kalnem IT osebju na oddaljenih lokacijah. FMC Cloud Backup omogoča upravljanje vseh procesov varnost­nega kopiranja/obnavljanja z ene centralne lokacije. Ob­novite lahko katere koli podatke iz katere koli varnostne kopije, in sicer tam, kjer jih potrebujete.

Napredna obdelava podatkov

FMC Cloud Backup ponuja širok nabor naprednih funkcij. Izredno učinkovito stiskanje in preprečevanje podvajanja podatkov (de-duplikacija), kar na glo­balni ravni bistveno zniža čas, potreben za varnostno kopiranje, porabo prostora in porabo pasovne širine omrežja. De-duplikacija deluje na ravni celotne orga­nizacije, vključno z oddaljenimi pisarnami in mobil­nimi uporabniki. Preverjanje celovitosti podatkov vam zagotavlja, da so vaše varnostne kopje vedno točne.

iStor BackupAppliance (dodatna možnost)

iStor BackupAppliance (BA) omogoča številne prednosti vključno z zelo hitrim delovanjem in takojšnjim dosto­pom do podatkov tudi ob izpadu povezav. Izbirate lahko tudi kateri podatki, kako pogosto in kako hitro se replici­rajo naprej v iStor-ove podatkovne centre ali na sekundarni iStor BA. S tem lahko dodatno optimizirate stroške in manj kritične podatke hranite samo na izbranih lokacijah.

Stroškovno učinkovita zaščita

Administracija, strojna in programska oprema, mediji in električna energija – stroški za varnostno kopiran­je podatkov se hitro kopičijo. FMC Cloud Backup je povsem samostojna rešitev in deluje z vašo obstoječo infrastrukturo – ni vam treba kupiti ali upravljati no­bene strojne ali programske opreme. Plačate zgolj za storitve, ki jih uporabljate, s čimer se izognete vsem nepotrebnim investicijam.

Okolju prijazno

iStor nenehno uvaja nove tehnologije in uvaja pro­cedure, da bi znižali porabo električne energije in količino elektronskih odpadkov. Razumeti in ukrepati glede okoljskih vplivov informacijske tehnologije bi morala biti pomembna strateška obveza za vsako or­ganizacijo. Z uporabo FMC Cloud Backup proizvodov in storitev boste poleg uporabe najnaprednejših tehnologij, pripomogli tudi k ohranjanju našega planeta.