Upravljanje z dokumenti in poslovnimi procesi

Upravljanje z dokumenti in poslovnimi procesi

ShakeSpeare™ je izredno zmogljiva aplikacija, za upravljanje projektov, dokumentov in virtualizacijo celotne e-pisarne. Ni samo Document Management System, je aplikacija za nadzor delovnih procesov in projektno vodenje z močnim vmesnikom za kreiranje vam prilagojenih delovnih procesov.

ShakeSpeare™ je aplikacijski sistem za upravljanje z delovnimi tokovi, sposoben upravljati celotno papirno vodenje (od začetka do konca). Omogoča upravljanje in planiranje projektov ter sposoben iz velikih količini generiranih podatkov pripraviti jasna in praktično uporabna poročila.


ShakeSpeare™ - Dokumentni manager vam omogoča:

 • centralno vodenje dokumentacije;
 • vodenje vložišča/delovodnika in celovito večfazno razvrščanje prejete pošte;
 • vnos dokumentov preko vseh medijev (skener, datoteke, e-pošta, splet, ...);
 • avtomatične inteligentne predloge - obrazci;
 • dokumentne revizije – vsak dokument ima lahko več različic;
 • vašim dokumentom lahko nastavite poljubne podatke (t.i. meta podatke);
 • najmočnejši varnostni šifrirni algoritmi (programsko opremo uporabljajo tudi banke);
 • nadpredni algoritmi (OCR, ICR, ADF, duplex);

ShakeSpeare™ - Projektno Procesni Manager vam omogoča:

 • celovito vodenje in planiranje projektov;
 • celovito poročanje o projektih in sklepanje o njihovi uspešnosti;
 • vnos dokumentov na čimveč možnih načinov;
 • različni tipi projektov s svojimi specifičnimi lastnostmi;
 • avtomatsko generiranje dokumentov in pogodb, ki se velikokrat ponavljajo;
 • glede na vnešene podatke po potrebi komunicira z zunanjim svetom (sporočanje projektne zamude, itd.);
 • integriran nadzor nad delom (znana težavo plazovnega vnosa podatkov);
 • sinhronizacija z Microsoft Exchange/Microsoft Outlook sistemom, ročnimi organizatorji, mobilnimi telefoni, ...